Privacy Statement

Wie zijn wij?

Wij zijn Filias. Wij geloven dat iedereen talent heeft. Ons eigen talent is het verbinden van bekwame professionals met veelbelovende bedrijven in de techniek. We zijn een gedreven organisatie in de werving en selectie dat is gevestigd in het Brabantse Geldrop.

Filias B.V. is onze officiële naam. We staan daarmee in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 60286547. Daarnaast is er Filias Advies – Werving – Selectie B.V. dat staat ingeschreven onder nummer 66951852. Beide organisaties gebruiken de website www.filias.nl. Samen zijn wij Filias. Samen vinden wij de juiste plek voor talent.

Veilig gebruik van persoonlijke informatie

Bij Filias beschermen en respecteren wij jouw privacy. Dit doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679, gedateerd 27 april 2016.
Hieronder leggen we uit:

 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen;
 • Waarom we dit doen;
 • Hoe we de persoonlijke informatie gebruiken;
 • Onder welke voorwaarden we deze informatie kunnen delen;
 • Hoe we deze informatie beveiligen.

Gegarandeerde privacy

Bij Filias garanderen we jouw privacy. Op onze website en in onze diensten werken we, net als onze partners, volgens de beste bewezen methodes voor informatiebeveiliging. Zo is het programma voor ons CRM-pakket (PerfectView) ISO 27001 gecertificeerd, wat betekent dat deze voldoet aan een internationale norm voor informatiebeveiliging. Zo zorgen wij voor een zo goed mogelijke beveiliging en opslag van alle persoonsgegevens.

Jouw persoonlijke gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens op het moment dat:

 • Je onze diensten gebruikt;
 • Je persoonlijk met ons communiceert (schriftelijk, telefonisch, via sociale media of via onze website);
 • Je legitieme bronnen toestemming geeft om jouw persoonlijke gegevens te delen met anderen. (Voorbeelden van dit soort bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, Filias-marketingpartners, openbare bronnen of sociale netwerken. Filias toevoegen aan je sociale media-account(s) betekent ook toestemming verlenen.)
 • Je bewust en vrijwillig je gegevens achterlaat op websites waar wij ons op hebben geabonneerd.

            

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens vooral voor de directe verkoop, directe marketing en onze klantenservice. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en sollicitanten bij of medewerkers van ons bedrijf.

We kunnen jouw informatie gebruiken voor het volgende:

 • Het sturen van gevraagde marketingcommunicatie. (Dit is bijvoorbeeld informatie over onze diensten, evenementen, activiteiten en promoties van onze diensten en die van onze partners.)
 • Het sturen van informatie over diensten die je bij ons afneemt.
 • Het uitvoeren van directe verkoopactiviteiten in rechtmatig en wederzijds belang.
 • Het sturen van informatie over de inhoud en locatie van een evenement waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Het antwoorden op een contact- of ander webformulier dat je bij Filias hebt ingevuld. (Sollicitaties via de website vallen hier ook onder.)
 • Het opvolgen van binnenkomende verzoeken (zoals klantondersteuning, e-mails, brieven, chats, app-berichten, sms-berichten of telefoontjes).
 • Het voldoen aan contractuele verplichtingen (zoals opdrachtbevestiging, facturen, herinneringen en dergelijke).
 • Je waarschuwen bij een storing in onze dienstverlening of in die van onze partners.
 • Het verwerken van een sollicitatie.
 • Het doorgeven van jouw gegevens aan onze salarisverwerker of payroll-organisatie.
 • Je benaderen om je mening over onze diensten te peilen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen deze persoonlijke gegevens:

 • Je naam;
 • Je adres;
 • Je telefoonnummer;
 • Je functie;
 • Je werkervaring;
 • Je opleidingen;
 • Je e-mailadres
 • Eventueel de naam en contactinformatie van jouw organisatie.

Daarnaast verzamelen we:

 • Feedback, opmerkingen en vragen die we van je hebben ontvangen via communicatie en activiteiten die door jou of door ons gestart is. Dit zou kunnen bestaan uit bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats, ingevulde contactformulieren (op beurzen) en e- mails.
 • IP-adressen en ondernomen activiteiten op ons website.
 • Gegevens die je verstrekt tijdens een eventuele sollicitatieprocedure. Daaronder vallen ook cv’s, diploma’s, certificaten en kopies van je rijbewijs en ID-bewijs.

Hoelang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

Niet langer dan nodig is. Hoelang dat is hangt af van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wanneer de verzamelde gegevens niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens wel verwerken voor statistische doeleinden, maar dan zijn de gegevens geanonimiseerd.

Welke rechten gaan over jouw persoonlijke gegevens?

Je hebt het recht om:

 • Een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die Filias van jou heeft.
 • Filias te vragen jouw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.
 • Te vragen om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens (wanneer Filias deze gegevens niet meer hoeft te behouden).
 • Jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. (Houd er rekening mee dat je mogelijk nog steeds systeemberichten en administratieve communicatie van Filias kunt krijgen zoals opdrachtbevestigingen, systeemberichten, jaaropgaves of salarisstroken.)
 • Filias te vragen jouw persoonlijke gegevens te verstrekken en deze informatie rechtstreeks door te geven (in een overdraagbaar formaat) aan een andere gegevensbeheerder (als de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract).
 • Te vragen om het stoppen of verminderen van verdere gegevensverwerking, bijvoorbeeld in het geval van een geschil in verband met nauwkeurigheid of verwerking van jouw persoonlijke gegevens.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of directe marketing.

Je kunt jouw vragen over jouw privacyrechten zenden naar info@filias.nl.

Hoe gebruiken we cookies en webbakens?

Cookies en webbakens worden door ons gebruikt om informatie te verzamelen over jouw route op de website www.filias.nl. Die route informatie bevat:

 • Standaardinformatie van jouw webbrowser (zoals het browsertype en de browsertaal);
 • Jouw Internet Protocol-adres (IP-adres);
 • Door jou uitgevoerde acties op www.filias.nl (zoals de bekeken pagina’s, hoelang je op pagina’s blijft en de aangeklikte koppelingen);

Jouw routeinformatie wordt gebruikt om:

 • Het beter laten functioneren van de website;
 • Het leveren van bedrijfs- en marketinginformatie aan de eigenaren van de website;
 • Beter begrip te krijgen van het websitegebruik door het verzamelen van persoonlijke gegevens van websitebezoekers (zoals browsertype, besturingssysteem, opgevraagde pagina’s, pad dat de site heeft gevolgd, etc.);

Cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons om de website aan te passen aan jouw persoonlijke behoeften, maar ook om veiligheidsdreigingen en misbruik te ontdekken en te voorkomen. Als ze zelfstandig worden gebruikt, kunnen cookies en webbakens je niet persoonlijk identificeren.

Hoe gebruiken we Google Analytics?

Filias gebruikt Google Analytics om in te zien op welke wijze de website wordt gebruikt. De informatie die we op deze manier verkrijgen, wordt op een veilige manier via Google overgedragen en opgeslagen. Voor meer informatie over het specifieke privacybeleid van Google verwijzen wij u graag naar www.google.com/privacy.

Met wie delen we jouw gegevens?

We delen, verkopen, verhuren of verhandelen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming, behalve wanneer het gaat om:

 1. Externe dienstverleners die namens ons werken.
  We geven jouw informatie door aan onze payroll-organisatie, ziekteverzuimverzekeraar, arbodienst of eventuele andere instanties die nodig zijn voor een goede salarisverwerking. Zij ontvangen enkel de informatie die zij behoren te ontvangen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Ook zullen wij jouw gegevens doorgeven aan instanties als het nodig is om bepaalde vergunningen of visa te krijgen om jouw werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
 2. Een wettelijke verplichting. 
  We zullen jouw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als we, als bedrijf, redelijkerwijs vermoeden dat vrijgave noodzakelijk is om de rechten van ons bedrijf te beschermen en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw privacyrechten beschermd blijven.
 3. Gebruik van software van dienstverleners.
  We kunnen gebruik maken van software van onze dienstverleners om persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat deze dienstverleners zich houden aan dit privacy statement en de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming door hen een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) te laten tekenen.

Wanneer de onderaannemer persoonlijke gegevens verwerkt buiten het EU/EER-gebied, dient een dergelijke verwerking in overeenstemming te zijn met het EU-kader voor privacy, de EU- modelcontractbepalingen voor de doorgifte naar derde landen of een andere specifiek genoemde wettelijke basis voor de doorgifte van persoonlijke gegevens naar een derde land. Wanneer er een nieuwe dienstverlener of automatiseerder wordt toegevoegd of als er een wijziging van onderaannemer plaatsvindt die is gerelateerd aan onze dienstverlening, zullen klanten of kandidaten hierover worden geïnformeerd in overeenstemming met onze verwerkersvoorwaarden.

Hoe gaan we om met dit privacy statement?

Filias behoudt zich het recht voor dit privacy statement op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken je dit privacy statement regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van ons privacy statement met zich meebrengen, brengen we je per e-mail of brief op de hoogte.

Als je ontevreden bent over de wijze waarop jouw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kun je in eerste instantie contact opnemen met ons via info@filias.nl.

Als je ontevreden blijft, heb je het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op de nationale toezichthouder. Je kunt in dat geval contact opnemen met de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.