Werving & Selectie

Bij een werving en selectietraject bemiddelen wij professionals direct naar een vaste baan bij onze opdrachtgevers. Je onderhandelt zelf over de arbeidsvoorwaarden; wij hebben enkel een adviserende en faciliterende rol tijdens dit traject.

Voordelen werving en selectie:

1. Je maakt gebruik van het uitgebreide netwerk van Filias;
2. Filias regelt alle praktische zaken en de afspraken;
3. Je onderhandelt zelf over de arbeidsvoorwaarden;
4. Je blijft onder de radar als je dat wenst en we gaan vertrouwelijk met je gegevens om.